PIT-40 - работодателят подготвя ли го за 2021 г.?

те получават доходите си само от един източник,

 • не приспадат квотите,

 • сключват сметки индивидуално със съпруга / та си като самотен родител.

 • В PIT-WZ моля посочете:

  • вашите данни и данни на съпруга - ако данъкоплатецът носи солидарна отговорност,

  • данъчно признати разходи,

  • детски надбавки, надбавки за рехабилитация или други удръжки, които могат да се използват от данъкоплатеца,

  • KRS номер на общественополезна организация (OPP) - ако данъкоплатецът иска да прехвърли 1% от данъка си към нея,

  • имейл адрес, на който данъкоплатецът иска да получи информация, че данъчната служба е изготвила данъчната му декларация.

  Въз основа на подаденото заявление PIT-WZ данъчната служба ще изготви PIT-37 в рамките на 5 дни и ще го предаде на данъкоплатеца, който приема сетълмента, но също така има право да го отхвърли.

  Оставете Коментар

  Please enter your comment!
  Please enter your name here