Възнаграждение за непълнолетни работници - какъв е размерът му?

през първата година на чиракуване - не по-малко от 4%,

 • през втората година на чиракуване - не по-малко от 5%,

 • през третата година на чиракуване - не по-малко от 6%.

 • Освен това непълнолетен служител, който преминава обучение за изпълнение на определена работа, има право на възнаграждение в размер не по-малко от 4% от средното месечно възнаграждение..

  Възнаграждение на непълнолетен служител през 2021 г .:

  Години на обучение

  Възнаграждение за непълнолетни служители

  1 март 2021 г. - 31 май 2021 г..

  1 юни 2021 г. - 31 август 2021 г..

  1 септември 2021 г. - 30 ноември 2021 г..

  1 декември 2021 г. - 28 февруари 2021 г..

  1-ва година на обучение

  168,76 PLN

  174,14 злоти

  няма данни

  няма данни

  2-ра година на обучение

  210,95 злоти

  217,68 злоти

  3-та година на обучение

  253,14 злоти

  261,21 злоти

  внимание!

  Размерите на социалноосигурителните вноски за младите служители и източниците на тяхното финансиране са същите като при редовно заетите лица.

  Оставете Коментар

  Please enter your comment!
  Please enter your name here